IV. ročník Novohradských poľovníckych dní

V poradí už štvrtý ročník tejto osvetovej poľovníckej akcie usporiadala Obvodná poľovnícka komora Lučenec v spolupráci s Mestom Lučenec dňa 09. mája 2015 v Mestskom parku v Lučenci. Nie náhodou sa súčasne konala národná a medzinárodná výstava psov všetkých plemien, ktorú zorganizovali kynologický zanietenci nášho regiónu spolu so svojimi kynologickými organizáciami. Spojenie týchto dvoch akcií bolo osožným krokom, a základný cieľ, prezentácia poľovníctva ako rôznorodej činnosti pred verejnosťou, hlavne najmenšími návštevníkmi bola splnená. Uskutočnený 0-tý ročník výtvarnej súťaže pre deti základných škôl s názvom „Lesné zviera je môj priateľ“, do ktorej sa zapojili deti zo 4 ZŠ bol aj na prekvapenie organizátorov hojne navštívený deťmi zo širokého okolia. Súčasťou Novohradských poľovníckych dní bola Svätohubertovská omša, na ktorej sa zúčastnilo oveľa viac ľudí ako v minulosti. Príchod poľovníkov pred oltár bol doprevádzaný slávnostným trúbením na lesniciach. Pán farár vo svojej kázni nezabudol vyzdvihnúť osobu sv. Huberta, patróna poľovníkov a význam poľovníctva v starostlivosti o zver a prírodu.

Čítať ďalej...

Kritériá chovnosti platné pre poľovnú sezónu 2015/16

 Do vašej pozornosti dávame NOVÉ kritériá chovnosti platné od poľovn. sezóny 2015/16 v PO  S IX Tuhár.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Krit. chovnosti S IX Tuhár.docx)Krit. chovnosti S IX Tuhár.docx[kritériá chovnosti]23 kB

DUO LUČENEC

Dovoľujeme si pozvať všetkých milovníkov psov na národnú a medzinárodnú výstavu psov do mestského parku v Lučenci

 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (inzerat_a3_lucenec.pdf)inzerat_a3_lucenec.pdf[Plagát]641 kB
Stiahnúť tento súbor (inzerat_a5_lucenec.jpg)inzerat_a5_lucenec.jpg[Plagát A5]175 kB

Novohradské poľovnícke dni 2015

Obvodná poľovnícka komora Lučenec pozýva všetkých milovníkov prírody do mestského parku v Lučenci na Novohradské poľovnícke dni, ktoré sú súčasťou národnej a medzinárodnej výstavy psov. dátum 9. mája 2015 (sobota) v Mestskom parku v Lučenci
- súťaž vo varení gulášu a iných poľovníckych špecialít
- odovzdanie poľovníckych vyznamenaní
- vyhodnotenie streleckých pretekov
- lesnícka pedagogika
- výstava fotografií s poľovníckou tematikou
- súťaž v maľovaní detí základných škôl s tematikou prírody
- vyhodnotenie súťaže "Lesné zviera je môj priateľ"
- výstava trofejí ulovenej zveri
- ukážka poľovníckych signálov
- prezentácia plemien poľovných psov
- zábavné atrakcie a súťaže pre deti
- práca poľovných a záchranárskych psov

Vstup zdarma. Tešíme sa na vašu návštevu

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Plagat.jpg)Plagat.jpg[Plagát]316 kB

Informácia o rozsahu poisteni

Slovenská poľovnícka komora a jej organizačné zložky
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom práva poľovníctva poisteného
 
Slovenský poľovnícky zväz
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom práva poľovníctva poisteného.

V prípade akejkoľvek poistnej udalosti pri výkone práva poľovníctva dávame na vedomie nasledovné zmluvy (viď príloha). Poprosíme, aby ste si pozorne prečítali oba priložené dokumenty a v prípade poistnej udalosti kontaktovali kompetentné osoby.

 

 

 

Termínový kalendár streleckých podujatí plánovaných na rok 2015

18. 04. 2015 Lučenec - Ľadovo OS, M kontrolné streľby
18. 04. 2015 sa kontrolných strelieb zúčastnia tieto poľovnícke organizácie:

Od 08.00 hod. - AB Laz s.r.o., PS Ábelová – Madačka, OLS Buzitka, PZ Čakanovce
Od 09.30 hod. – PZ Čamovce II, PZ Dobroč, PO Kamenný vŕšok
Od 10.30 hod. – PZ Lovinobaňa, PZ Ľuboreč I, PZ Ľuboreč II

19. 04. 2015 Lučenec - Ľadovo OS, M kontrolné streľby
19. 04. 2015
sa kontrolných strelieb zúčastnia tieto poľovnícke organizácie:

Od 08.00 hod. – PZ Ratka, PZ Veľká nad Ipľom, PO Pleš
Od 09.30 hod. – PS Veľká hora – Petrovec, PS Vrch hrad
Od 10.30 hod. – PS Slatina, PZ Stráž Uhorské


02. 05. 2015 Lučenec - Ľadovo M-400 majstrovstvá OPK
03. 05. 2015 Lučenec – ĽadovoOS, B majstrovstvá OPK

29. 08. 2015 Lučenec - Ľadovo OS, B „Pohár primátorky Mesta LC“

10. 10. 2015 Lučenec – ĽadovoOS, M I. a II. strel. výcvik kandidátov
11. 10. 2015 Lučenec - Ľadovo OS, M I. a II. strel. výcvik kandidátov
+ kontr. streľby (náhr. termín)

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Plán + KS 2015.doc)Plán + KS 2015.doc[formát .doc]987 kB

Dokumenty k vydaniu (nového*) zbrojného preukazu

v prílohe

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Ziadost o zbrojny preukaz 2015.rtf)Ziadost o zbrojny preukaz 2015.rtf[Žiadosť]53 kB
Stiahnúť tento súbor (ZP-Čestné vyhlásenie1.doc)ZP-Čestné vyhlásenie1.doc[Čestné vyhlásenie]21 kB
Stiahnúť tento súbor (ZP-lekársky posudok.pdf)ZP-lekársky posudok.pdf[Lekársky posudok]461 kB
Stiahnúť tento súbor (ZP-psychologický posudok.pdf)ZP-psychologický posudok.pdf[Psychologický posudok]461 kB

Zmluvu o užívaní PUP

Podľa §75 vykonávacej vyhlášky k zákonu o poľovníctve musí užívateľ poľovného revíru viesť evidenciu PUP vo svojom vlastníctve a vlastníctve svojich zamestnancov alebo členov alebo ZMLUVNE zabezpečených psov. Takýto vzor  zmluvy vám poskytujeme v prílohe a vy si ju len prispôsobíte na vaše špecifické podmienky.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (ZMLUVA O POUŽÍVANÍ PUP.doc)ZMLUVA O POUŽÍVANÍ PUP.doc[šablona - zmluva]50 kB

Chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí zveri ulovenej v poľovných revíroch okresu Lučenec a Poltár v sezóne 2014/2015

OPK Lučenec Vás pozýva na chovateľskú prehliadku trofejí za poľovnícku sezónu 2014/2015. S prehliadkou je spojená aj výstava fotografií prírody a zveri, súťaže pre deti a súťaž v bodovaní trofejí

Termín: 20.3.2015 - 22.3.2015 (so,pi - 8-18, ne 8-12h)
Miesto konania: Hotel REDUTA Lučenec

 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (pozvanka_pre_web.jpg)pozvanka_pre_web.jpg[pozvánka, plagát]308 kB

Chovateľské prehliadky v sezóne 2014/2015

Chovateľské prehliadky v sezóne 2014/2015 

výstavy trofejí zveri ulovenej v sezóne 2014/2015

v prílohe.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Chovatelske_PaR_0315.pdf)Chovatelske_PaR_0315.pdf[výstavy trofejí zveri ulovenej v sezóne 2014/2015]91 kB

Vzorové dokumenty

1. Zmluva o užívaní poľovného revíru – vzor na stiahnutie

8. Zoznam poľovných revírov (okr. LC a PT)

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (BODOVACIE TABUĽKY - vzor.doc)BODOVACIE TABUĽKY - vzor.doc[Vzory bodovacích tabuliek]278 kB
Stiahnúť tento súbor (SÚPIS TROFEJÍ - vzor.doc)SÚPIS TROFEJÍ - vzor.doc[Vzor súpisky trofejí]60 kB
Stiahnúť tento súbor (VZOR - štítok trofeje.doc)VZOR - štítok trofeje.doc[Vzor štítku trofeje]74 kB
Stiahnúť tento súbor (Zmluva - minim  škôd na lesn poz .doc)Zmluva - minim škôd na lesn poz .doc[Zmluva o minimalizácii škôd na lesných porastoch]57 kB
Stiahnúť tento súbor (Zmluva - min  škôd na poľ poz .doc)Zmluva - min škôd na poľ poz .doc[Zmluva o minimalizácii škôd na poľnohospodárskych kultúrach]59 kB
Stiahnúť tento súbor (Krit. chovnosti J XV Muránska.docx)Krit. chovnosti J XV Muránska.docx[Kritériá chovnosti - J-XV Muránska]19 kB
Stiahnúť tento súbor (Krit. chovnosti S X Rimavská Sobota.docx)Krit. chovnosti S X Rimavská Sobota.docx[Kritériá chovnosti - S-X Rimavská Sobota]23 kB
Stiahnúť tento súbor (Krit. chovnosti S IX Tuhár.docx)Krit. chovnosti S IX Tuhár.docx[Kritériá chovnosti - S-IX Tuhár]22 kB
Stiahnúť tento súbor (VZOR - vyhodnotenie lovu za poľ. sezónu.doc)VZOR - vyhodnotenie lovu za poľ. sezónu.doc[Vyhodnotenie lovu za poľ. sezónu]85 kB

Poľovnícke organizácie

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Zoznam PR Lučenec.xlsx)Zoznam PR Lučenec.xlsx[PREHĽAD poľovných revírov a ich užívateľov - okres Lučenec]11 kB
Stiahnúť tento súbor (Zoznam PR Poltár.xls)Zoznam PR Poltár.xls[PREHĽAD poľovných revírov a ich užívateľov - okres Poltár]32 kB
Stiahnúť tento súbor (Zoznam PO bez revíru LC+PT.xls)Zoznam PO bez revíru LC+PT.xls[PREHĽAD o poľ. org. bez revíru LC + PT]30 kB

Osvetové podujatia na rok 2015

1. Reprezentačný poľovnícky ples

Miesto: tenisová hala Lučenec

Termín: 30. januára. 2015

 

2. CHPT

Miesto: hotel REDUTA

Termín: 17. až 22. marca 2015

 

3. Novohradské poľovnícke dni – IV. ročník

Miesto: Mestský park Lučenec

Termín: 09. mája. 2015

Zoznam streleckých rozhodcov a inštruktorov s kvalifikáciou pre majstrovstvá OPK:

1. Norbert Horváth

2. Róbert Kováčik

3. Miroslav Lekeň

4. Ing. Miroslav Šupica

5. Ing. František Václavík

6. Viliam Kőrösi

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Strel. poriadok 2012.pdf)Strel. poriadok 2012.pdf[Strelecký poriadok SPK]777 kB
Stiahnúť tento súbor (Strel. por. 2012  2 časť.pdf)Strel. por. 2012 2 časť.pdf[Strelecký poriadok SPK časť 2.]2227 kB

Plán kynologických podujatí v roku 2015

1.) Duričské skúšky 10.-11.01. 2015 PR Veľká nad Ipľom (nedeľa) cvičný oplôtok Divín
2.) Brlohárske skúšky 31. 05. 2015 PR Veľká Ves  
3.) Farbiarske skúšky MP 19. 09. 2015 PR Veľká Ves  
4.) Lesné skúšky MP 20. 09. 2015 PR Veľká Ves  
5.) Predbežné farbiar. sk. 03. 10. 2015 PR Petrovec  
6.) Jesenné skúšky MP, S a R 05.10. 2015 PR Veľká nad Ipľom  
7.) Duričské skúšky 07.-08. 11. 2015 PR Ľuboreč I. (nedeľa) cvičný oplôtok Divín

 

Zníženie poplatkov za skúšky pup (Platné od 01. 01. 2015)

I. výročná konferencia OPK Lučenec na svojom zasadnutí dňa 24. 10. 2014 schválila zníženie poplatkov za skúšky PUP pre členov Slovenskej poľovníckej komory (SPK) nasledovne:

15 eur pre všetky druhy skúšok, okrem skúšok duričov (SD), kde je poplatok 30 eur(konajú sa 2 dni).

Nečlenovia SPK budú spoplatnený poplatkom 25 eur, resp. za SD 40 eur.

Podkategórie

Nachádzate sa tu: Home