zbrane - OPK LUČENEC

 • Dokumenty k vydaniu (nového*) zbrojného preukazu

  v prílohe

 • KHSP: Sekcia - Chladné poľovnícke zbrane

  Predstavujeme Vám! -  Klub histórie slovenského poľovníctva pri Slovenskom poľovnom zväze
  Sekcia – Chladné poľovnícke zbrane
  Predseda: Ing. Alojz Drábek
         
  Vývoj poľovníctva s osobitným zreteľom na vývoj poľovníckych nožov.

  Lov zveri – „poľovníctvo“ je súčasťou života človeka oddávna. Tvoril významnú časť obživy, ale aj zdroj surovín - koží a kožušín. Lov bol aj priestorom pre návyky v používaní zbraní, pestovaní odvahy a riešenia kritických situácií. Jeho možnosti tvorili vždy prírodné podmienky a predovšetkým výskyt zveri.

  Neodmysliteľnou súčasťou histórie poľovníctva je aj história vývoja zbraní. Celkový rámec vývoju poľovníctva dávalo vždy „právo poľovať“ a s tým je spojená legislatíva, v podstate odvodená od vlastníctva pôdy. Dlhodobý vývoj spoločnosti zaznamenal vznik jednotlivých spoločenských formácií od raného feudalizmu po kapitalizmus formoval triednu a majetkovú diferenciáciu. V rámci týchto vzťahov vznikali stimuly i bariéry, ktoré vývoj poľovníctva i poľovníckych zbraní ovplyvňovali.

Nachádzate sa tu: Home zbrane - OPK LUČENEC