Poľovnícke skúsky cez internet

 

Na základe uznesenia prezídia SPK č. 94/2016 s platnosťou od 1.10.2016 sa vzdelávací a testovací portál "MY education"  http://www.e-ducation.com/my/login/mylogin.php bude nachádzať na novej webstránke www.polovnickeskusky.sk, kde sa kandidáti a skúšobní komisári môžu prihlásiť obvyklým spôsobom ako na doterajšom portáli.

Návody na obsluhu vzdelávacieho a testovacieho portálu a tiež návody na spustenie skúšok pre skúšobných komisárov sú uvedené v priložených prílohách.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (01_navod_OPK.docx)01_navod_OPK.docx[návod pre OPK]2902 kB
Stiahnúť tento súbor (tahak_01_uprava_profilu.docx)tahak_01_uprava_profilu.docx[úprava profilu]755 kB
Stiahnúť tento súbor (tahak_02_aktivovanie_testovanie.docx)tahak_02_aktivovanie_testovanie.docx[aktivovanie, testovanie]1051 kB
Stiahnúť tento súbor (tahak_03_komisar.docx)tahak_03_komisar.docx[skúšobný komisár]1152 kB
Stiahnúť tento súbor (prirucka_pre_kandidatov.pdf)prirucka_pre_kandidatov.pdf[Príručka pre kandidátov]6606 kB

Prihlášky na kurz z poľovníctva a skúšky

Prihlášky na poľovnícky kurz môžete priebežne nosiť do kancelárie OPK. V priebehu kalendárneho roku sa otvárajú vždy 2 kurzy a to "jarný" so začiatkom vo februári a "jesenný" so začiatkom v septembri.

Vzorové dokumenty týkajuce sa skúšok z poľovníctva nájdete v prílohe

Žiadosť o doplnkovú skúšku z poľovníctva môžu záujemcovia podávať takisto priebežne počas celého roku. V prípade záujmu min. 3 žiadateľov OPK do 3 týždňov túto doplnkovú skúšku uskutoční. Podmienkou podania žiadosti je úspešné absolvovanie skúšky z poľovníctva. Úspešný absolvent získa spôsobilosť na držanie zbraní a streliva skupiny D, E, F. Poplatok za vykonanie doplnkovej skúšky je stanovený na 35 eur / uchádzač.

 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Registracia_prihlasky_na_pripravu_na_skusky_z~.doc)Registracia_prihlasky_na_pripravu_na_skusky_z~.doc[prihláška]141 kB
Stiahnúť tento súbor (Ziadost-Doplnkova_skuska.doc)Ziadost-Doplnkova_skuska.doc[Žiadosť o pripustenie k doplnkovej skúške]30 kB
Stiahnúť tento súbor (Ziadost-o_vykonanie_zaverecnej_skusky.doc)Ziadost-o_vykonanie_zaverecnej_skusky.doc[Žiadosť o vykonanie skúšky z poľovníctva]46 kB
Stiahnúť tento súbor (Ziadost-opravna_skuska.doc)Ziadost-opravna_skuska.doc[Žiadosť o vykonanie opravnej skúšky z poľovníctva]43 kB

! Upozornenie - pre kandidátov na skúšku z poľovníctva !

Žiadame kandidátov na skúšku z poľovníctva, aby si opravili a aktualizovali svoje údaje v profile systému e-ducation.com. Všetky údaje (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo OP,... ) je povinné vyplniť pravdivo, aby sme predišli zbytočnému riešeniu problémov pri skúške, vydávaní vysvedčení a poľovného lístka.

Metodický pokyn pre organizátorov skúšok uchádzačov o poľovný lístok

Nový metodický pokyn (MP) SPK pre organizátorov skúšok uchádzačov o poľovný lístok účinný od 1.10.2016.

Staršie verzie tiež v prílohe.

 

 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (metodicky_pokyn k_skuskam_2009_2011_Spravodaj_SPK.doc)metodicky_pokyn~.doc[Metodický pokyn]71 kB
Stiahnúť tento súbor (MP pre skúšky   final_prijate zmeny.doc)MP pre skúšky final_prijate zmeny.doc[MP pre skúšky platné od 1.1.2014]76 kB
Stiahnúť tento súbor (MP pre skúšky 1.7.2015_prijate zmeny.docx)MP pre skúšky 1.7.2015_prijate zmeny.docx[MP pre skúšky platné od 1.7.2015]43 kB
Stiahnúť tento súbor (MP pre skúšky 6.11.2015_FINAL.docx)MP pre skúšky 6.11.2015_FINAL.docx[Aktuálny, doplnený metodický pokyn je platný od 6.11.2015.]44 kB
Stiahnúť tento súbor (MP pre skúšky 1.10.2016_FINAL.docx)MP pre skúšky 1.10.2016_FINAL.docx[MP pre skúšky platné od 1.10.2016]47 kB
Stiahnúť tento súbor (MP pre skúšky_1.7. 2018_FINAL.doc)MP pre skúšky 1.7.2018[MP pre skúšky platný od 1.7.2018]92 kB
Nachádzate sa tu: Home Poľovnícke kurzy