POZVÁNKA - Zasadnutie neumiestnených členov OPK Lučenec

logo SPK farObvodná poľovnícka komora Lučenec Vás v zmysle Stanov SPK a pokynov na prípravu III. Výročného snemu Slovenskej poľovníckej komory pozýva na stretnutie držiteľov platných poľovných lístkov s trvalým pobytom v obvode OPK Lučenec, ktorí nie sú členmi alebo zamestnancami poľovníckej organizácie vykonávajúcich právo poľovníctva v poľovných revíroch.
Stretnutie sa uskutoční za účelom voľby vašich zástupcov na III. výročnú konferenciu OPK (podľa kľúča na každých i začatých 200 neumiestnených členov s platným PL 1 delegát), ktorá sa uskutočňuje raz za 5 rokov.

Stretnutie sa uskutoční dňa 17. júla 2024 (streda) o 15.00 hod.
v kancelárii OPK Lučenec, Mierova 32, Lučenec 984 01

 

Program stretnutia:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej a volebnej komisie
3. Diskusia
4. Voľba delegátov na III. výročnú konferenciu OPK
5. Uznesenie
6. Záver
Pozn.: Pri prezentácii sa preukážte platným poľovným lístkom.

S úctou
Ing. Miloš Kovář
predseda OPK Lučenec

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Pozvánka-neumiestnení 17.07.2024.pdf)Pozvánka-neumiestnení 17.07.2024.pdf[pozvánka]806 kB
Nachádzate sa tu: Home POZVÁNKA - Zasadnutie neumiestnených členov OPK Lučenec