Plán kynologických podujatí v roku 2015

1.) Duričské skúšky 10.-11.01. 2015 PR Veľká nad Ipľom (nedeľa) cvičný oplôtok Divín
2.) Brlohárske skúšky 31. 05. 2015 PR Veľká Ves  
3.) Farbiarske skúšky MP 19. 09. 2015 PR Veľká Ves  
4.) Lesné skúšky MP 20. 09. 2015 PR Veľká Ves  
5.) Predbežné farbiar. sk. 03. 10. 2015 PR Petrovec  
6.) Jesenné skúšky MP, S a R 05.10. 2015 PR Veľká nad Ipľom  
7.) Duričské skúšky 07.-08. 11. 2015 PR Ľuboreč I. (nedeľa) cvičný oplôtok Divín

 

Nachádzate sa tu: Home Aktuálne Kynológia Plán kynologických podujatí v roku 2015