IV. ročník Novohradských poľovníckych dní

V poradí už štvrtý ročník tejto osvetovej poľovníckej akcie usporiadala Obvodná poľovnícka komora Lučenec v spolupráci s Mestom Lučenec dňa 09. mája 2015 v Mestskom parku v Lučenci. Nie náhodou sa súčasne konala národná a medzinárodná výstava psov všetkých plemien, ktorú zorganizovali kynologický zanietenci nášho regiónu spolu so svojimi kynologickými organizáciami. Spojenie týchto dvoch akcií bolo osožným krokom, a základný cieľ, prezentácia poľovníctva ako rôznorodej činnosti pred verejnosťou, hlavne najmenšími návštevníkmi bola splnená. Uskutočnený 0-tý ročník výtvarnej súťaže pre deti základných škôl s názvom „Lesné zviera je môj priateľ“, do ktorej sa zapojili deti zo 4 ZŠ bol aj na prekvapenie organizátorov hojne navštívený deťmi zo širokého okolia. Súčasťou Novohradských poľovníckych dní bola Svätohubertovská omša, na ktorej sa zúčastnilo oveľa viac ľudí ako v minulosti. Príchod poľovníkov pred oltár bol doprevádzaný slávnostným trúbením na lesniciach. Pán farár vo svojej kázni nezabudol vyzdvihnúť osobu sv. Huberta, patróna poľovníkov a význam poľovníctva v starostlivosti o zver a prírodu.


Novohradské poľovnícke dni otvorila PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec a predseda Obvodnej poľovníckej komory v Lučenci Ing. Miloš Kovář, ktorí vo svojich vystúpeniach pozdravili prítomných a vyzdvihli význam propagácie poľovníctva medzi širokou verejnosťou. Medzi prítomnými hosťami nechýbali Primátor Mesta Poltár, prednostovia MÚ v Lučenci, OÚ Lučenec, riaditeľka RVaPS v Lučenci, zástupcovia Maďarskej poľovníckej komory a zástupcovia užívateľov poľovných revírov okresov Lučenec a Poltár.

V rámci programu Novohradských poľovníckych dní boli odovzdané vyznamenania zaslúžilým členom Slovenskej poľovníckej komory za ich aktívnu prácu pri propagácii a rozvoji poľovníctva. Medailu Poďakovanie Devany si prevzali Ing. Ján Sedmák s manželkou Jankou, Juraj Lepiš s  manželkou Evkou a Ing. Pavel Antalík, ktorý doteraz pôsobí ako prednášateľ a skúšobný komisár pri výchove mladých adeptov poľovníctva.

Pre deti Lesy SR š.p., OZ Kriváň pripravili v rámci lesnej pedagogiky ukážky drevín, rastlín, semená drevín a obrázky zveri, pričom si každý mohol vyskúšať svoje vedomosti v spoznávaní predložených vzoriek. Veľký záujem u detí základných škôl si získali ukážky vábenia a zvukov zveri, ktoré prezentoval RSDr. Jozef Hlásnik z Levíc, za aktívnej účasti a zapájania sa prítomných detí. Ukážka výroby nožov, výrobkov z parožia a výstava fotografií (v tomto roku už 3 fotografov) boli vhodnými sprievodnými podujatiami tejto poľovníckej akcie.

Vysvetlenie hlavných činností Obvodnej poľovníckej komory formou panelovej prezentácie doprevádzaná fotodokumentáciou či už z osvetových, streleckých alebo kynologických podujatí ukázalo široké spektrum zamerania poľovníctva na ochranu prírody a dodržiavanie tradícií a zvykov.

Súťaž vo varení poľovníckych špecialít, ktorá sa aj tohto roku uskutočnila za účasti 6 družstiev vyhralo družstvo PS Lupoč, na druhom mieste sa umiestnilo družstvo PS Srnčí Háj, na treťom sa umiestnili poľovníci z PS Ábelová - Madačka. Víťazi si za svoje výkony odniesli hodnotné ceny, ktoré venovala primátorka Mesta Lučenec PhDr. Alexandra Pivková a OPK Lučenec. Aj keď, ako povedal jeden zo súťažiacich: „Nie sme tu kvôli víťazstvám, ale kvôli šíreniu dobrého mena poľovníkov.“

Za zdarný priebeh tohto podujatia je potrebné poďakovať členom Obvodnej poľovníckej komory Lučenec, spoluorganizátorom Mestu Lučenec, veľká vďaka patrí PhDr. Alexandre Pivkovej - primátorke Mesta Lučenec, Lesom SR š.p., OZ Kriváň, JUDr. Rudolfovi Kulichovi, firme Gazda – Jozef Šüli, PaedDr. Csabovi Nagyovi, Dr. Hlásnikovi, Viliamovi Kőrösimu, Róbertovi Kováčikovi s manželkou, Rastislavovi Kunskovi, JUDr. Matúšovi Sarvašovi a Jožkovi Konôpkovi. Osobitne by sme chceli poďakovať Mgr. Jurajovi Štaudingerovi, ktorý nám umožnil tieto NPD uskutočniť v rámci kynologickej výstavy, ktorej bol hlavným spoluorganizátorom.

Poľovníctvu a kynológii zdar!

Mgr. Pavel Drugda
predseda OsK

Ing. Miroslav Šupica
vedúci kancelárie OPK

Slvnostn_pasovanie_absolventov_polovn__kurzu.JPGPrhovor_predsedu_OPK.JPGSlvnostn_prhovor_primtorky_mesta_LC.JPGOdovzdavanie_Podakovanie_Devany.JPG

 

 

Nachádzate sa tu: Home Aktuálne Osveta IV. ročník Novohradských poľovníckych dní