I. ročník Memoriálu Paľka Antalíka

gulovnicaSrdečne pozývame ctenú streleckú verejnosť do priestorov zrekonštruovanej strelnice Ľadovo na

I. ročník Memoriálu Paľka Antalíka v malokalibrovkovom štvorboji M-800 dňa 09. septembra 2018 (nedeľa) so začiatkom o 08.00 hodine

Miesto konania: strelnica Ľadovo
Dátum konania: 09. septembra 2018 (nedeľa)

ORGANIZAČNÝ VÝBOR :
Riaditeľ preteku: Ing. Jozef Týnus
Hlavný rozhodca : Miroslav Lekeň
Rozhodcovský zbor: deleguje OPK
Ekonóm (pokladník) : Ing. Miroslav Šupica
Technická služba: členovia streleckej komisie OPK
Zdravotná služba: zabezpečí OPK

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA :
Miesto konania: strelnica Ľadovo
Dátum konania: 09. septembra 2018 (nedeľa)
Časový rozpis: 08,00 hod. - 09,00 hod. prezentácia a tréning
09.15 hod. otvorenie pretekov
15,30 hod. predpokladané ukončenie pretekov, vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien

Štartovné : 10,- € Tréningová položka (2x 5 rán) 2,- €

ROZSAH PRETEKU : 2x 10 výstrelov

Líška sediaca redukovaná: terč pevný, vzdialenosť 50 m, položka 10 výstrelov v časovom limite 6 minút, mieridlá otvorené alebo optické, bez obmedzenia zväčšenia, zbraň malokalibrovka, poloha v ľahu bez opory.

Srnec redukovaný: terč pevný, vzdialenosť 50 m, položka 10 výstrelov v časovom limite 6 minút, mieridlá optické, bez obmedzenia zväčšenia, zbraň malokalibrovka, poloha v stoje s oporou o pevnú tyč.

Kamzík redukovaný: ter č pevný, vzdialenosť 50 m, položka 10 výstrelov v časovom limite 6 minút, mieridlá optické, bez obmedzenia zväčšenia, zbraň malokalibrovka, poloha v stoje s oporou o voľne postavenú tyč alebo bez opory.

Diviak redukovaný: terč pevný, vzdialenosť 50 m, 10 výstrelov v  časovom limite 6 minút, mieridlá otvorené alebo optické, bez obmedzenia zväčšenia, zbraň malokalibrovka, poloha v stoje bez opory.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA :
• Preteky sa uskutočnia za každého počasia, podľa streleckého poriadku a týchto propozícií.
• Organizačný výbor si vyhradzuje právo prípadnej zmeny v časovom programe po dohode s hlavným rozhodcom, čo pretekárom oznámi pred začatím streľby.
Členstvo v SPK je súťažiaci strelec povinný preukázať pri prezencii dokladom ako - platný poľovný lístok, alebo doklad o zaplatení individuálneho členského do SPK pre rok 2018. Pokiaľ tak neučiní nebude zaradený do preteku. Obdobne je povinný predložiť príslušné doklady o všetkých zbraniach, ktoré bude v súťaži používať.
• Obed a parkovanie vozidiel je zabezpečené priamo na strelnici.

CENY :
Súťažiaci umiestnení na I. – III. mieste získajú diplom a vecnú cenu.

Tešíme sa na Vašu účasť.
Organizačný výbor preteku

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Memoriál P. Antalíka M-800.PDF)Memoriál P. Antalíka M-800.PDF[Propozície]718 kB
Nachádzate sa tu: Home Aktuálne Strelectvo I. ročník Memoriálu Paľka Antalíka